Referat Årsmøte 2023

REFERAT FRA ÅRSMØTET I HOLVIKA BÅTFORENING – 2023                                 Grimstad 30.01.2024     Årsmøtet ble holdt 30. Januar 2024 kl. 1800 på Dahlske videregående skole.10 medlemmer møtte fram. Denne dagsorden ble godkjent:1. Åpning av årsmøtet2 Valg av møteleder, sekretær og to protokollunderskrivere.3. Årsmelding4. Årsregnskap5. Bestemmelse av årsleie, årskontingent og […]

Referat Årsmøte 2022

REFERAT FRA ÅRSMØTET I HOLVIKA BÅTFORENING – 2022                                 Grimstad 14.02.2023     Årsmøtet ble holdt 14. februar 2023 kl. 1800 på Dahlske videregående skole.17 medlemmer møtte fram. Denne dagsorden ble godkjent:1. Åpning av årsmøtet2 Valg av møteleder, sekretær og to protokollunderskrivere.3. Årsmelding4. Årsregnskap5. Bestemmelse av årsleie, årskontingent og […]

Referat Årsmøte 2021

Årsmøtet ble avholdt pr. mail den 21. desember 2021 Store deler av flytebryggen trenger oppgradering og den planlegges utskiftet i vinter slik at ny brygge er på plass 15. april 2022. Det er innhentet flere tilbud og utskiftningen forventes å koste ca. kr 1,8 mill. Grimstad, 21. desember […]

Innkalling Årsmøtet 2021

Årsmøte avholdes digitalt pga koronasituasjonen. Medlemmerne får tilsendt dokumentene pr mail. Styret ønsker å fornye deler av flytebryggen i vinter og må inngå avtale med entreprenør senest 2. januar 2022. Dette sammen med sterk økning av pandemien (Delta og Omikron) medfører at styret har besluttet å avholde årsmøtet […]