Referat Årsmøte 2021

Årsmøtet ble avholdt pr. mail den 21. desember 2021

 1. Åpning av møtet
  Formann, Ola Syse, åpnet møtet.
 1. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
  Ola Syse ble valgt til møteleder.
  Bjørn Larsen og Svenn Langaas ble valgt til å underskrive protokollen.
 1. Årsmelding og regnskap vedlagt utsendelsen
  Årsmelding og årsregnskap for perioden 01.10.2020 til 30.09.2021 ble godkjent.
 1. Fastsettelse av årsleie for 2021/2022 og innløsning av båtplass
  Årsleie ble fastsatt til kr 2 000.
  Innløsning av båtplass holdes uendret med kr 38 000.
  Kjøpesum for ny leietaker fastholdes til kr 40 000.
 1. Valg av styre og revisor, varamenn og valgkomite
  Samtlige tillitsverv og kvinner ble godkjent og disse er følgende:
  Ola Syse, formann
  Odd Petter Birkeland, kasserer
  Dag Utskot, sekretær
  Tellef Bie Gundersen og Stig Reinhold Jensen, styremedlemmer
  Varamedlemmer: Dag E. Hanson og Frank Johansen
  Revisorer: Hanna Hovde Solberg og Arild Hovda
  Valgkomite: Steinar Andersen og Johannes Gjeruldsen
 1. Godtgjørelse til tillitsmenn
  I henhold til forrige år ble følgende bevilget:
  Styreleder kr 1 000
  Kasserer kr    750
  Sekretær kr    750
  Styremedlem kr    500×2
  Revisorer kr   500 x 2
 1. Utskifting av ca. 127 meter av gammel flytebrygge og opptak av lån for å finansiere ny brygge

Store deler av flytebryggen trenger oppgradering og den planlegges utskiftet i vinter slik at ny brygge er på plass 15. april 2022.

Det er innhentet flere tilbud og utskiftningen forventes å koste ca. kr 1,8 mill.

 • Det ble besluttet å inngå avtale med en av leverandørene om levering av komplett brygge og fjerning av den gamle innenfor en kostnadsramme på kr 1,8 mill.
 • Det ble besluttet å søke lån i Sparebanken Sør på inntil kr 1 mill for å finansiere utskiftningen.

Grimstad, 21. desember 2021

Bjørn Larsen       Svenn Langaas