Vedtekter og Reglement for Holvika Båtforening

Vedtekter:

§ 1
Foreningens navn er Holvika Båtforening
§ 2.
Foreningens øverste organ er Generalforsamlingen og består av foreningens
medlemmer. Kun medlemmer som er tildelt båtplasser er […]


Reglement:

REGLEMENT FOR HAVNEN TILHØRENDE HOLVIKA BÅTFORENING
§ 1
Båtplass ved foreningens brygger eller retten til å være søker på båtplass er
forbeholdt medlemmer av foreningen. Ledige plasser fordeles etter rekkefølge på
venteliste. Et medlem som ikke ønsker å benytte […]