Velkommen

Holvika båthavn består av tre ulike båtforeninger.

Når det gjelder ventelister på båtplass, så har vår forening felles venteliste med Holviga Båthavn. Spørsmål om dette rettes til e-post: post@holvigahavn.no

Se mer om småbåthavner i Grimstad på kommunens nettside: https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/vei-parkering-og-havn/smabatplass/


Ønsker du å bli medlem i Redningsselskapet kan du trykke her: https://salgsportal.rs.no/c/no/havner/membership_totalmedlem