Velkommen

Holvika båthavn består av tre ulike båtforeninger. I tillegg til vår forening, Holvika båtforening, har vi også Holviga Båthavn og Groos småbåthavn.

Når det gjelder ventelister på båtplass, så har vår forening felles venteliste med Holviga Båthavn.

Spørsmål om dette rettes til e-post: leder@holvigahavn.no

Se mer om småbåthavner i Grimstad her på kommunens nettside