Innkalling Årsmøtet 2021

Årsmøte avholdes digitalt pga koronasituasjonen. Medlemmerne får tilsendt dokumentene pr mail.

Styret ønsker å fornye deler av flytebryggen i vinter og må inngå avtale med entreprenør senest 2. januar 2022. Dette sammen med sterk økning av pandemien (Delta og Omikron) medfører at styret har besluttet å avholde årsmøtet for 2021 elektronisk pr. mail og hjemmeside.

Vedlagt følger innkalling og forslag til referat fra årsmøtet. Eventuelle vesentlig innvendinger mot denne prosedyren må sendes til styret innen 16. desember 2021.